Jäsenyys

Suomeen tarvitaan tehokkaampia perus-ja ihmisoikeusloukkauksien vastaisia toimia lainsäädäntöön ja laillisuusvalvontaan. Suomessa lain tulkinnan ja tulkinnallisuuden nimissä tuhotaan ihmisten elämän keskeisiä edellytyksiä ja oikeuksia asianmukaiseen oikeudenkäyntiin tai tulla asiasta kuulluksi pyritään oikeustoimin estämään kaikin tavoin.

Julkisen vallan sektorilla toimiva vallan väärinkäyttö, oikeuslaitosten, syyttäjien, poliisin tutkimatta jättämispäätökset, viranomaisten ja virkamiesten aiheuttamat prosessi petokset, voidaan rinnastaa jopa jossain määrin terroriluonteiseen toimintaan, sillä väärinkäyttäjät voivat edelleen Suomessa tehottoman laillisuusvalvonnan seurauksena aiheuttaa yksilöille ja yrityksille sekä yhteiskunnalle merkittäviä vahinkoja.

Suomessa useat ihmiset ovat myös kokeneet oikeusloukkauksiensa myötä perustuslakivaliokunnalle alisteisen ylimmän laillisuusvalvonnan lähes täysin tehottomaksi.

Eduskunnassa toimiva perustuslakivaliokunta on poliittisesti riippuvainen. Ainoa laatuaan maailmassa. Muissa maissa toimii perustuslakituomioistuimet.

Oikeus sananvapauteen pyritään estämään keinoilla millä hyvänsä.

Suomeen tarvitaan perustuslakituomioistuin. Sen toteuttamiseksi tarvitaan poliittista rohkeutta ja järeitä toimia.

Yhdistys

Tarkoituksena olisi perustaa Euroopan Oikeusturvan Keskusliitto osaksi VirkaMafia Ry:n toimintaa mikä on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton ihmisoikeus- ja oikeusturvan edunvalvontajärjestö.