Työmme

Jatkamme julkistuksia ja yhteiskunnallista oikeusturvatyötä

VirkaMafian tehtävänä on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja tunnettavuutta sekä vastustaa ihmisoikeusloukkauksia Suomessa. Paljastamme Suomen oikeuslaitoksen tuomarien, virkamiesten, asianajajien ja poliisin harjoittamasta korruptiosta, prosessipetoksista ja väärinkäytöksistä sen, mistä valtamedia tahallaan vaikenee.

Pyrimme myös julkaisemaan mahdollisimman paljon tietoa viranomaisten, virkamiesten, mahdollisista lahjuksista, valtion varojen väärinkäytöksistä ja lakia rikkovien juristien laittomista toimista. VirkaMafian tehtävä on julkituoda sellaisia seikkoja, mistä vain hyvin harva tietää tai ymmärtää todella sen mistä oikein on kyse. On aika tehdä muutos! Ja tuoda asettaa virkamiehet, viranomaiset vastuusen tekemistään rikkeistä, lainvastaisista toimista ja tuomaan julki prosessipetoksia ja hyvä veli verkoston aiheuttamia ongelmia Suomessa. Lisäksi pyrimme selvittämään kansalaisiin kohdistuvia perättömiä väitteitä, vääriä ja lainvastaisia ilmiantoja, virkarikoksia ja niiden tekoon syyllistyneiden tahojen toimia eri asia yhteyksissä. 

Jokainen meistä voi olla nyt vaikuttamassa! 

Tarkoituksena olisi perustaa Vastavoima niminen yhdistys edistämään kansalaisten oikeuksia. Tiedotamme asiasta tarkemmin vuoden 2021 alussa.